Level 5

För att delta i en level 5-kurs/ FADE PRO, kontakta skolan för mer info om datum och anmälan.

Mailto: skolan@fakefactory.se

Ring och boka tid nu